Autenttisen vuorovaikutuksen perusteet 

KOULUTUKSEN HINTA LÖYTYY SIVUN ALAOSASTA!

Haluaisitko oppia oikeasti ymmärtämään toista ihmistä, vaikka olisittekin erimielisiä? Haluaisitko tietää miltä tuntuu tulla ymmärretyksi? Haluaisitko kyetä näkemään toisen ihmisen kärkevienkin sanojen taakse niihin syihin, jotka sanojen taustalla piilevät ja rakentaa yhteyttä niin, että molemmat osapuolet tulevat kuulluiksi?

Saat työkalut:

 • miten erottaa tulkinnat havainnoista,
 • miten ymmärtää ihmistä sanojen takana,
 • olla aidosti läsnä ja empaattinen,
 • toisen ihmisen aitoon kuunteluun ja kuulluksi tulemiseen,
 • navigoimiseen eri vuorovaikutustilanteissa.

Autenttisessa vuorovaikutuksessa punaisena lankana kulkee koko ajan halu todella ymmärtää toista osapuolta ja löytää läsnäolon kautta yhteys, joka rakentuu molemmin puoliselle nähdyksi ja kuulluksi tulemiselle. Tällaisessa vuorovaikutuksessa opitaan olemaan toisen kokemukselle läsnä siten, ettemme yritä muuttaa sitä tai vaikuttaa toisen kokemusmaailmaan.

Autenttisen vuorovaikutuksen perusteet -koulutuksessa perehdytään muun muassa Non Violent Communicationiin pohjaavan vuorovaikutuksen taustoihin ja lähtökohtiin. Koulutus tarjoaa välineitä erilaisiin kommunikointitilanteisiin.

Mitä opitaan?

 • NVC-pohjaisen vuorovaikutuksen lähtökohdat.
 • Erottamaan tulkinnat havainnoista.
 • Mitä on todellinen läsnäolo ja yhteys?
 • Mitä on empatia?
 • Toisen ihmisen aito kuuntelu ja kuulluksi tuleminen.
 • Konkreettisia välineitä eri vuorovaikutustilanteissa navigoimiseen.

Kesto ja sisältö:

3,5 tuntia (sisältäen yhden 15 minuutin pituisen kahvitauon)

 • NVC-pohjaisen vuorovaikutuksen  lähtökohta ja taustaa
 • NVC- prosessi:
  • havainto
  • tunne
  • tarve
  • pyyntö
 • Tulkintojen erottaminen havainnoista
 • Mitä on läsnäolo?
 • Mitä on empatia?
 • Miten hyödynnetään koulutuksessa opittua jatkossa?
 • Toiminnallisia harjoituksia:
  • tunteiden ja tarpeiden tunnistamisharjoitus: opitaan löytämään tunteiden takana piilevät tarpeet,
  •  empatia-harjoitus: opitaan kuuntelemaan toista empaattisesti ja reflektoimaan toisen kokemusta hänelle takaisin.

Hinta 910€ + alv