Rakentava ja tunteva työyhteisö – vihanhallinnan taidot

Tilaa 30 minuutin ilmainen sparraus

Myös vihanhallinta on tärkeä osa yhteistyötaitoja

Oletko vihainen ja neuvoton sen käsittelyssä? Haluatko oppia vihanhallintaa ja yhteistyötaitoja? Askarruttaako miten suhtautua vihaiseen kollegaan tai haastavaan työkaveriin? Onko työilmapiirissä havaittavissa epäasiallista kohtelua?

Esimerkkejä ongelmista, joita valmennus voi ratkaista:

  • kiukunpurkaukset ja itsehillinnän puute,
  • passiivisaggressiivisuus ja siihen liittyvät ilmiöt,
  • ongelmat/klikit työilmapiirissä,
  • epäasiallinen kohtelu.

Rakentava ja tunteva työyhteisö -valmennuksessa opit:

  • tunnekuohussa olevan ihmisen kohtaamisen rakentavasti,
  • omien voimakkaiden tunteiden  myönteisen käsittelyn ja ilmaisemisen,
  • myönteisen suhtautumisen haastavaksi kokemaasi työntekijään,
  • helposti vastaanotettavan tavan nostaa puheeksi haastavatkin asiat.

Jotta valmennuksen todelliset hyödyt saadaan käyttöön, Rakentava ja tunteva työyhteisö -valmennus (4 h) toteutetaan yhdessä Autenttinen vuorovaikutus -valmennuksen (3,5 h) kanssa. Valmennuskokonaisuuden kesto on yhden päivän pituinen. Osallistujamäärä korkeintaan 20.

Huomaathan, että tämä valmennus toteutetaan yhdessä Autenttinen vuorovaikutus -valmennuksen kanssa.

Hinnat:

Rakentava ja tunteva työyhteisö 980€ + alv

Autenttinen vuorovaikutus 910€ + alv

Vihaisen ihmisen käytös – epäasiallista kohtelua?

Jokaisella meistä on joskus huonoja päiviä ja olemme vihaisia, mutta milloin vihaisuus muuttuu ongelmaksi? Vihan tunne itsessään ei ole koskaan ongelma. Tämä on hyvin tärkeää muistaa ja iskostaa mieleen. Vihan tunteeseen liittyy aivan turhaa syyllisyyttä ja siitä on päästävä eroon. Ongelma sen sijaan piilee epäterveessä keinovalikoimassa, joka otetaan vihan vallassa käyttöön.  Useimmiten se on joko passiivista kiukun nielemistä tai aggressiivista toisiin ihmisiin kohdistuvaa haitallista toimintaa, kuten huutamista, kiroilemista, toisen ihmisen pilkkaamista tai ääritapauksissa fyysistä väkivaltaa. Passiivis-aggressiivisuus näyttäytyy kyynisyytenä, katkeruutena, juoruiluna ja kuppikuntien muodostumisena sekä selän takana puhumisena. Kaikki tämä on epätervettä vihanilmaisua, oli se sitten suoraa tai epäsuoraa. Pitkittyessään vihaisen ihmisen käytös koetaan epäasialliseksi kohteluksi vaikka ihminen itse ei välttämättä koe kiusaavansa ketään.

Useimmiten saamaamme kasvatusrepertuaariin ei ole kuulunut voimakkaiden tunteiden käsittelyn opettamista. Emme ole saaneet välineitä kohdata vihan ja kiukun tunteita, vaan meidät on lähetetty omaan huoneeseen rangaistuksena vihamme ilmaisemisestä. Samalla on välittynyt viesti, että vihan tunne itsessään on jollain tavoin väärin. Olemme jääneet täysin yksin syyllisyyden sekä ylivoimaisen tunteen kanssa.  Vanhempiemme syyttely asiassa on kuitenkin turhaa, sillä heillekään ei ole opetettu vihantunteen tervettä käsittelyä. Tässä piilee syy vihanhallintaan liittyviin ongelmiin työpaikoilla, usko tai älä. Tästä seuraa valitettavan usein työpaikkakiusaamista sekä epäasiallista kohtelua, jolloin yhteistyökykyisyys vähenee ja yhteistyötaitojen opettelu olisi tarpeen.

Vihanhallintaa ja yhteistyötaitoja voi oppia

Ennen kuin tilanne pahenee, siihen täytyy puuttua. Voivottelu on syytä jättää sikseen ja ryhtyä toimeen. Terveitä vihanhallinnan välineitä ja myös vihaisen ihmisen kohtaamista voi opetella. Jos tilanteeseen ei puututa,  vihaisuus muodostuu isoksi möröksi työyhteisössä. Vihan ilmaisussa passiivis-aggressiivisuuden sekä suoran aggression tilalle opetellaan  rakentava tunteiden ja niiden takana olevien tyydyttymättömien tarpeiden ilmaiseminen. Kun tunnistamme omat tunteemme ja tarpeemme, on meidän helpompi kohdata myös tunnekuohussa oleva ihminen. On äärimmäisen tärkeää oppia vihanhallintaa sekä yhteistyötaitoja. Vihainen ihminen on harvoin yhteistyökykyinen tai suosittu yhteistyökumppani. Kenenkään ei myöskään tarvitse sietää epäasiallista kohtelua.

Yhtä lailla on tärkeää olla tuomitsematta ihmistä, joka toimii ja ajattelee eri tavalla kuin itse. Joku ihminen voidaan työyhteisössä kokea haastavaksi työkaveriksi tai jotkut työntekijät eivät vain tule toimeen keskenään. Työilmapiirissä saattaa myös olla klikkejä, jotka ovat seurausta monista käsittelemättömistä tilanteista. Rakentavia vuorovaikutustaitoja opettelemalla voi alkaa ymmärtää erilaisia ihmisiä paremmin tullen itsekin ymmärretyksi, mikä puhdistaa koko työyhteisön ilmapiiriä.

Rakentava ja tunteva työyhteisö -valmennus antaa työntekijöille konkreettisia ja monipuolisia välineitä käsitellä omia voimakkaita tunteita, kohdata tunnekuohussa oleva työkaveri sekä toimivia kohtaamistapoja haastavan ihmisen kanssa.