Suuri osa ihmisistä pelkää konflikteja. Kun meiltä puuttuu välineet ristiriitojen kohtaamiseen, välttelemme mahdollisiin konflikteihin johtavia tilanteita. Välttely ei kuitenkaan kannata, koska ongelmat eivät katoa taivaan tuuliin. Käsittelemättöminä ne johtavat isompiin ongelmiin, ja pienestä klikistä syntyy epämääräinen tunneblokki. Tarvitsemme hyvät vuorovaikutustaidot haastavien tilanteiden varalle tai hankalaksi kokemamme ihmisen kohtaamiseksi.

Kun ihminen koetaan (leimataan) työyhteisössä hankalaksi, käsitellään tilannetta usein epäsuorasti. Vaivihkaa tilanteeseen tuodaan ulkopuolinen konsultti, joka ottaa ikävät asiat henkilön kanssa puheeksi. Asiantuntija-avun hyödyntäminen on erittäin suotavaa, mutta se ei poista esimiehen vastuuta asioiden puheeksi ottamisessa. Epäsuora toimintatapa saa usein aikaan kohdehenkilössä väijytetyksi tulemisen kokemuksia etenkin silloin, kun ulkopuolinen asiantuntija on se taho, joka ensimmäisenä nostaa kissan pöydälle. Esimies on oikea henkilö, jolle puheeksi otto alkuvaiheessa kuuluu. Hän vain tarvitsee keinoja tilanteen rakentavaan käsittelyyn.

 

Vaikeiden asioiden rakentava puheeksi otto vaatii esimieheltä hyvät vuorovaikutustaidot

Ensimmäisten klikkien ja säröjen ilmaantuessa paras tapa toimia, on tarjota esimiehelle vuorovaikutustaitojen valmennusta, jossa hän saa välineet haastaviinkin vuorovaikutustilanteisiin. Kun opitaan rakentavia tapoja ottaa asioita esille varhaisessa vaiheessa, ei suurempia klikkejä pääse syntymään. Hyvät vuorovaikutustaidot kuuluvat esimiestaitojen peruskategoriaan. On ensiarvoisen tärkeää koko työyhteisön hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta, että esimies osaa rakentavalla tavalla ottaa vaikeitakin asioita puheeksi alaistensa kanssa. Erimielisyyksiä voi esiintyä, mutta on muistettava, että nekään eivät ole henkilökohtaisia. Eriävät mielipiteet ovat sallittuja eikä niihin liittyviä konflikteja ole syytä pelätä.

Mistä syystä konflikteja ja suoraa puhetta pelätään niin paljon? Organisaatiopsykologi Pekka Järvisen (Työyhteisöjen ongelmatilanteet 2014) mukaan esimiehet pelkäävät kielteisiä tunteita, joita ongelmatilanteiden käsittelyssä saattaa nousta esille. Esimies ei välttämättä pelkää vastapuolen reaktioita, vaan omia reaktioitaan, joita hänellä ei ole taitoa käsitellä. Jos esimies on hukassa omien kielteisten tunteiden käsittelemisessä (esim. avuttomuuden, epävarmuuden tai aggressiivisten tunteiden kohtaaminen), ei hän osaa suhtautua muidenkaan tunteisiin. Siksi asioiden suoran käsittelyn välttely on yleistä, vaikka esimiehen tehtäviin kuuluukin puuttua työyhteisössä esiintyviin ongelmiin.

Lue myös tunteiden käsittelyyn liittyvä blogini tästä! https://lumisoul.fi/tyopaikalla-ei-saa-tunteilla-vai-saako-vinkkeja-tunteiden-kasittelyyn-2/

Ensiaskeleet haastavan tilanteen käsittelyyn ja toisen ihmisen rakentavaan kohtaamiseen:

  1. Mitä tunnet? Kirjaa ylös tunteet, joita tilanne on sinussa herättänyt. Älä tuomitse kielteisiäkään tunteitasi.
  2. Mitä tarvitset? Kirjaa ylös mitä juuri nyt tarvitset. Ehkä kaipaat varmuutta ja luottamusta tai ehkä sinulla on tarve ymmärtää toista osapuolta paremmin.
  3. Mitä pyydät? Kirjaa ylös pyyntö/pyyntöjä, joita haluat toiselle esittää. Muista laatia pyynnöt mahdollisimman selkeästi väärinymmärrysten välttämiseksi. Muista, että pyyntö ei ole vaatimus.
  4. Neutraalius. Kun olet valmis kohtaamaan keskustelukumppanisi neutraalisti ja mahdolliset omat tunnekuohut ovat jo ohitse, olet valmis kuulemaan toista. Nyt voitte istua saman pöydän äärelle. Tämä tarkoittaa sitä, että et tuomitse tai syyttele, vaan puhut omista tunteistasi ja tarpeistasi ja teet selkeitä pyyntöjä.
  5. Faktat: Totea tapahtunut. Saman pöydän ääreen istuttaessa on tärkeää, että sinulla on selkeät havainnot tapahtuneesta. Toisin sanoen olet erottanut omat tulkintasi havainnoistasi. Tapahtumien selostaminen ei sisällä tulkintoja, vaan ainoastaan faktatietoja (havaintoja).

Konfliktit työelämässä eivät ole isoja mörköjä selätettäviksi, kun ne otetaan ajoissa rakentavasti ja myönteisesti esille!

Kaipaako sinun työyhteisösi tukea vuorovaikutusasioissa? Klikkaa linkkiä ja tutustu valmiisiin valmennuspaketteihin:

https://lumisoul.fi/palvelut/