Huom! Kaikki valmennukset ja koulutukset ovat toteutettavissa virtuaalisesti!

Tilaa koulutus tai valmennus!

Näin helppoa se on:

 

 1. Valitse aina ensin peruspaketti ja sen jälkeen lisäpaketti/paketit yrityksenne tarpeiden mukaisesti (poislukien verkkovalmennukset).
 2. Klikkaa ”Osta koulutus” -painiketta päästäksesi maksamaan koulutuksen.
 3. LumiSoul ottaa yhteyttä ja viimeistelee koulutuksen sisällön yrityksenne tarpeiden mukaisesti.

Esimerkki: 

 • Yrityksen ongelma: vaikean asian puheeksiotto.
 • Yrityksen tarve: esimies kaipaa tukea siihen, miten selvittää konflikti alaisensa kanssa.
 • Ratkaisu: peruspaketti ja lisäpaketeista ”Haastava esimiehisyys” -valmennus
 • Kesto: 1,5 päivän koulutus.

Miksi peruspaketti täytyy aina valita? 

Jotta koulutuksista on todellista hyötyä, täytyy jokaisen koulutuksen aluksi käydä läpi autenttisen vuorovaikutuksen perusteet! Jokaiseen koulutukseen kuuluu siis peruspaketti, mutta halutessaan voi tilata ainoastaan sen, jos se riittää vastaamaan yrityksen tarpeisiin.

Eikö paketeista löytynyt mieluista? Ota yhteyttä ja ehdota koulutusta!

Jos haluat kysyä lisää paketeista tai koulutusten tarkemmista sisällöistä, olet tervetullut ottamaan yhteyttä!

PERUSPAKETTI

Autenttisen vuorovaikutuksen perusteet 

Haluaisitko oppia oikeasti ymmärtämään toista ihmistä, vaikka olisittekin erimielisiä? Haluaisitko tietää miltä tuntuu tulla ymmärretyksi? Haluaisitko kyetä näkemään toisen ihmisen kärkevienkin sanojen taakse niihin syihin, jotka sanojen taustalla piilevät ja rakentaa yhteyttä niin, että molemmat osapuolet tulevat kuulluiksi?

Saat työkalut:

 • miten erottaa tulkinnat havainnoista,
 • miten ymmärtää ihmistä sanojen takana,
 • olla aidosti läsnä ja empaattinen,
 • toisen ihmisen aitoon kuunteluun ja kuulluksi tulemiseen,
 • navigoimiseen eri vuorovaikutustilanteissa.

Lisäpaketit

Esimiesvalmennukset

Haastava esimiehisyys

Pitäisikö sinun antaa alaisellesi korjaavaa palautetta, mutta et tiedä miten? Pohditko kuumeisesti, miten ihmeessä voisit suhtautua vihaiseen työkaveriin? Koetko kommunikoinnin alaisesi kanssa haastavaksi?

Saat työkalut:

 • palautteen rakentavaan antamiseen,
 • ristiriitatilanteen selvittämiseen alaisen kanssa,
 • vihaisen ihmisen kohtaamiseen,
 • yleisiin kommunikaatiohaasteisiin esimiehen ja työntekijän välillä.

Kannustava esimies

Onko sinulla kiperä asia, joka pitäisi ottaa alaisesi kanssa puheeksi, mutta et tiedä miten? Pohditko, miten voisit motivoida uupunutta työntekijää? Kaipaatko tukea ja välineitä siihen, miten suhtautua sensitiivisyyttä vaativiin vuorovaikutustilanteisiin?

Saat työkalut:

 • sensitiivisyyttä vaativien tilanteiden käsittelyyn, 
 • työntekijöiden tukemiseen arjessa,
 • kannustavaan ja motivoivaan johtamiseen,
 • Neuvottelu-konseptin käyttöön, jota hyödyntää haastavissa tilanteissa.

Työyhteisövalmennukset

Hyvinvoiva työyhteisö

Tuntuuko sinusta vaikealta sanoa EI? Osaatko huolehtia omista tarpeistasi? Pohditko, miten voisit selkiyttää omia rajojasi ja miten sanoittaa niitä rakentavalla tavalla? Haluaisitko oppia esittämään muille selkeitä pyyntöjä? Ota oma hyvinvointisi työpaikalla haltuusi!

Saat työkalut:

 • omasta hyvinvoinnistasi huolehtimiseen,
 • omien tunteiden ja tarpeiden tunnistamiseen ja sanoittamiseen,
 • omien rajojen selkiyttämiseen,
 • omien vastuiden kirkastamiseen,
 • selkeiden pyyntöjen esittämiseen rakentavalla tavalla.

Rakentava ja tunteva työyhteisö 

Oletko vihainen etkä tiedä mitä sen kanssa pitäisi tehdä? Haluaisitko tietää, että on olemassa muitakin vaihtoehtoja kuin kiukun nieleminen tai sen purkaminen toisiin ihmisiin? Entäpä miten itse suhtaudut vihaiseen kollegaasi tai siihen työkaveriin, joka tuntuu aina niin haastavalta? Onko työilmapiirissä ongelmia?

Saat työkalut:

 • tunnekuohussa olevan ihmisen kohtaamiseen,
 • omien voimakkaiden tunteiden rakentavaan käsittelyyn ja ilmaisemiseen,
 • haastavaksi kokemaasi työntekijään suhtautumiseen,
 • rakentavaan ja myönteiseen tapaan ottaa asioita avoimesti esille.

Esimiehen pulmat -valmennus

Esimiehen pulmat -valmennus antaa esimiehelle konkreettisia välineitä arkeen haastaviin vuorovaikutustilanteisiin aitojen esimerkkitapausten kautta.

Saat työkalut:

 • haastavien tilanteiden navigoimiseen esimiehen omien esimerkkien avulla,
 • toisen ihmisen aitoon kuuntelemiseen ja kuulluksi tulemiseen,
 • olla rehellinen ja samalla toista kunnioittava,
 • haastavan viestin vastaanottamiseen,
 • korjaavan sekä positiivien palautteen vastaanottamiseen ja antamiseen.

Esimiehen pulmat -yksilövalmennus

Esimiehen pulmat -yksilövalmennus antaa esimiehelle konkreettisia välineitä arkeen haastaviin vuorovaikutustilanteisiin aitojen esimerkkitapausten kautta.

Saat työkalut:

 • haastavien tilanteiden navigoimiseen esimiehen omien esimerkkien avulla,
 • toisen ihmisen aitoon kuuntelemiseen ja kuulluksi tulemiseen,
 • olla rehellinen ja samalla toista kunnioittava,
 • haastavan viestin vastaanottamiseen,
 • korjaavan sekä positiivisen palautteen vastaanottamiseen.