Tilaa 30 minuutin ilmainen sparraus

Valmennukset

Autenttinen vuorovaikutus – opi hyvät vuorovaikutustaidot

Kaipaatko syvempää ja aidompaa yhteyttä toisiin ihmisiin vai kenties parempaa yhteyttä itseesi? Autenttinen vuorovaikutus -valmennuksessa syvennämme itsetuntemusta ja harjoittelemme rakentavia NVC (nonviolent communication) -perustaisia vuorovaikutustaitoja.

Esimerkkejä ongelmista, joita valmennus voi ratkaista:

 • heikko itsetuntemus,
 • kommunikointiin liittyvät ongelmat,
 • eristäytyneisyys ja etääntyneisyys muista ihmisistä,
 • sulkeutuneisuus,
 • vaikeus ymmärtää itseä tai muita,
 • vaikeus olla oma itsensä muiden seurassa.

Autenttinen vuorovaikutus -valmennuksessa opit:

 • syventämään itsetuntemustasi,
 • luomaan syvemmän yhteyden toiseen,
 • erottamaan tulkinnat havainnoista,
 • läsnäoloa ja empatiaa,
 • mitä on aito kuunteleminen ja kuulluksi tuleminen,
 • navigoimaan myönteisesti ja rakentavasti vuorovaikutustilanteissa

Haastava esimiehisyys – hyvät esimiestaidot haltuun

Mietityttääkö korjaavan palautetteen antaminen? Pohditko kuumeisesti, miten lähestyä kiukkuista työntekijää? Takkuaako kommunikaatio alaisen kanssa? Jos vastasit kyllä, Haastava esimiehisyys on sinulle sopiva valmennus. Valmennuksen avulla pääset kehittämään esimiestaitojasi.

Esimerkkejä ongelmista, joita valmennus voi ratkaista:

 • korjaavan palautteen antaminen,
 • ärtyneen ihmisen kohtaaminen,
 • kritiikin/negatiivisen viestin vastaanottaminen,
 • ristiriitatilanteet työpaikalla.

Haastava esimiehisyys -valmennuksessa opit:

 • antamaan korjaavaa palautetta rakentavasti,
 • vastaanottamaan haastavan viestin
 • rehellisyyttä toista osapuolta kunnioittaen
 • ristiriitatilanteiden selvittämisen myönteisellä tavalla,
 • kohtaamaan vihaisen ihmisen,
 • välineitä selviytyä haastavista vuorovaikutustilanteista

Kannustava esimies – tunneälykäs johtaminen

Onko sinulla sensitiivisyyttä ja hienovaraisuutta vaativa asia, joka pitää ottaa alaisen kanssa puheeksi ja tuumit oikeaa lähestymistapaa? Pohditko, miten voisit motivoida uupunutta työntekijää? Tällöin esimieheltä vaaditaan tilannetajua ja tunneälykkyyttä. Tässä valmennuksessa opit kannustavan esimiehen esimiestaidot.

Esimerkkejä ongelmista, joita valmennus voi ratkaista:

 • vaikean asian puheeksiotto,
 • uupuneen työntekijän tukeminen,
 • mielenterveysongelmien kanssa kamppaileva työntekijä,
 • haastavat vuorovaikutustilanteet työpaikalla.

Kannustava esimies -valmennuksessa opit:

 • Käsittelemään sensitiivisyyttä vaativia tilanteita  
 • tukemaan alaisiasi empatialähtöisesti
 • kannustavan ja motivoivan johtamisen,
 • Neuvottelu-konseptin, jota voit hyödyntää kaikissa haastavissa tilanteissa.

Hyvinvoiva ja avoin työyhteisö -työyhteisötaidot haltuun

Osaatko vetää rajoja ja ottaa vastuun omasta hyvinvoinnistasi? Osaatko huolehtia omista tarpeistasi vai sanotko kaikkeen kyllä, vaikka joskus pitäisi sanoa ei? Pohditko, miten voisit selkiyttää omia rajojasi ja miten sanoittaa niitä rakentavalla tavalla?  Ota työyhteisötaidot haltuun ja osallistu Hyvinvoiva ja avoin työyhteisö -valmennukseen.

Esimerkkejä ongelmista, joita valmennus voi ratkaista:

 • vaikeus tunnistaa omia rajoja (EI:n sanoittaminen),
 • uupumus /väsymys/ työstressi,
 • työnhallintaan liittyvät vaikeudet,
 • Omien vastuualueiden epäselkeys.

Hyvinvoiva ja avoin työyhteisö valmennuksessa opit:

 • omasta hyvinvoinnistasi huolehtimisen,
 • omien tunteiden ja tarpeiden tunnistamisen ja sanoittamisen,
 • omien rajojen selkiyttämisen,
 • omien vastuiden kirkastamisen,
 • selkeiden pyyntöjen esittämisen rakentavalla ja helposti vastaanotettavalla tavalla.

Rakentava ja tunteva työyhteisö – vihanhallinnan taidot

Oletko vihainen ja neuvoton sen käsittelyssä? Tiedätkö, että on olemassa muitakin vaihtoehtoja kuin kiukun nieleminen tai sen epäterve purkaminen? Haluaisitko oppia vihanhallintaa ja yhteistyötaitoja? Askarruttaako miten suhtautua vihaiseen kollegaan tai haastavaan työkaveriin? Onko työilmapiirissä havaittavissa epäasiallista kohtelua?

Esimerkkejä ongelmista, joita valmennus voi ratkaista:

 • kiukunpurkaukset ja itsehillinnän puute,
 • passiivisaggressiivisuus ja siihen liittyvät ilmiöt,
 • ongelmat/klikit työilmapiirissä,
 • epäasiallinen kohtelu.

Rakentava ja tunteva työyhteisö -valmennuksessa opit:

 • tunnekuohussa olevan ihmisen kohtaamisen rakentavasti,
 • omien voimakkaiden tunteiden  myönteisen käsittelyn ja ilmaisemisen,
 • myönteisen suhtautumisen haastavaksi kokemaasi työntekijään,
 • rakentavan ja helposti vastaanotettavan tavan ottaa haastavia asioita esille.

Myös täysin uuden valmennuskokonaisuuden rakentaminen onnistuu, kuten myös  yksilö- ja pienryhmävalmennukset. Ole yhteydessä ja kysy lisää.