Onko se naurunremakkaa kahvihuoneessa vai sujuvaa yhteistyötä kollegan kanssa? Onko se esimiehen kannustavaa taputusta olalle, joka viestii siitä, että ”hei, minä tuen sinua” vai onko se jotakin vielä enemmän? Onko se yrityskulttuuria, jonka peruselementteihin ja arvoihin kuuluu henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen?

Minusta hyvä työyhteisö lähtee perusrakenteista. Hyvää työyhteisöä rakennetaan kuin taloa: Perustusten täytyy olla vahvat, jotta väistämättä eteen tulevilta haasteilta selvitään. Vahvan perustuksen omaavalla työyhteisöllä on parempi sietokyky kuin työyhteisöllä, jonka perustukset ovat lahot.

En ole kohdannut yhtäkään sellaista työyhteisöä, jonka ilmapiirissä on haasteita, mutta johtaminen on erinomaista. Nämä kaksi kulkevat käsi kädessä, vaikka syy-seuraus -suhde voi lähteä kummasta vain, johdosta tai työyhteisön sisältä. Yrityskulttuuri luo tietynlaisen maaperän ja ilmapiirin sille, mitä työyhteisössä sallitaan ja mitä ei.

Menestyneet ja hyvän johtamiskulttuurin omaavat yritykset ovat oivaltaneet mitkä tekijät vaikuttavat henkilöstön hyvinvointiin:

  1. Joustava työaika

Hyvä työnantaja on joustava työaikojen suhteen. Kellokortit ovat mennyttä elämää eivätkä ne korreloi millään tavoin työn tehokkuuden kanssa. Aikuisia ihmisiä ei tarvitse vahtia.

  1. Huomio tuloksissa

Työantaja on palkannut työntekijän tekemään työn, ei monitoroimaan jokaista työvaihetta ja työntekijän omaa tyyliä työnsä suorittamisessa. Huomion tulisi olla työn tuloksissa. Mikromanageeraaminen on paitsi aikaa vievää ja työlästä, se myös tappaa työn ilon.

  1. Tukeva esimies = kannustava esimies

Hyvä esimies saattaa työntekijöidensä tietoon olevansa heitä varten. Kannustava esimies kysyy alaiseltaan, miten voi tukea häntä suorittamaan työnsä mahdollisimman hyvin ja toimii myös sen mukaisesti.

  1. Joustovara

Hyvä työnantaja ymmärtää, että elämässä sattuu ja tapahtuu ja joskus se vaatii työnantajalta joustamista. Jos työntekijän lapsi on sairaana, on vanhemman paikka silloin kotona.

  1. Avoimuus

Hyvässä työyhteisössä uskalletaan ottaa kinkkisetkin asiat puheeksi rakentavalla tavalla. Tarvittaessa tukeudutaan asiantuntija-apuun ja panostetaan siihen, että klikit työyhteisössä puretaan.

  1. Palaute

Palautteen antaminen on äärimmäisen tärkeää. Jokainen työntekijä tarvitsee palautetta työstään. Oman osaamisen kehittämiseksi korjaava palaute on tarpeellinen, mutta yhtä lailla onnistumisista on annettava kiitosta.

  1. Välittäminen: sinä olet tärkeä

Hyvä työnantaja on kiinnostunut paitsi tuloksista, myös ihmisistä ja heidän hyvinvoinnistaan. Työnantaja, joka kykenee välittämään työntekijöilleen viestiä siitä, että he ovat tärkeitä paitsi työn suorittajina myös ihmisinä, saa takuulla lojaaleja ja tehokkaita työntekijöitä.

  1. Luottamus, luottamus ja luottamus

Luottamus on kaiken perusta. Kun yrityksessä luotetaan työntekijöihin, työntekijät haluavat olla luottamuksen arvoisia. Kun työnantaja toimii työntekijän hyvinvointia tukien, myös työntekijä toimii työnantajan edun mukaisesti.

Tarvitsetko sinä tukea työyhteisössäsi? Tutustu palvelutarjontaani ja ota rohkeasti yhteyttä.

https://lumisoul.fi/palvelut/