”Your presence is the most precious gift you can give to another human being.”Marshall B. Rosenberg

”Your presence is the most precious gift you can give to another human being.”Marshall B. Rosenberg

Autenttinen vuorovaikutus on läsnäoloa ja yhteyttä

Miksi vuorovaikutustaidot ovat niin tärkeitä ja mitä tekemistä niillä on työelämän kanssa? Tavallaan hassu kysymys ja usealle itsestäänkin selvä, mutta silti yllättävän moni pohtii niiden tärkeyttä työssään.

Olemme jatkuvassa vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten kanssa, joiden näkemykset ja kokemusmaailma eroavat omastamme. Kun löydämme keinoja todella kuunnella ja ymmärtää toista ihmistä, vapautuu valtavasti energiaa itse työn tekemiselle. Meidän ei tarvitse enää kuluttaa aikaamme pohtien epäselviä kommunikointitilanteita, kun meillä on toimivia työkaluja selvittää asiat suoraan ja rakentavasti.

Usein kun olemme vuorovaikutuksessa  ihmisten kanssa, meillä on jokin agenda, tavoite jonka haluamme viedä läpi ja vaikuttaa toisen  ajatuksiin. Haluamme ilmaista mielipiteemme johonkin asiaan tai sitten haluamme ”myydä” ajatuksemme toiselle.

 

 Yhdysvaltalaisen (nyt jo edesmenneen) psykologian tohtori Marshall B. Rosenbergin kehittämässä Nonviolent Communicationiin perustuvassa vuorovaikutuksessa tällaista mallia kutsutaan moottoriveneilyksi. Siinä osapuolet istuvat vastakkaisilla puolilla pöytää ja yrittävät vakuuttaa toisensa usein väittelyn keinoin ja kumpikaan osapuoli ei aidosti kuule toista. Tavoitteena on silloin muuttaa toisen ihmisen ajatuksia oman mielen mukaan.

NVC:n tavoitteena on puolestaan aidosti oppia kuulemaan toista ihmistä, jolloin itsekin tulee kuulluksi. Kouluttamassani autenttisessa vuorovaikutuksessa yhdistyy NVC, läsnäolo sekä yhteyttä lisäävät harjoitukset.

 Autenttinen vuorovaikutus ei pyri moottoriveneilemään haluttuun suuntaan, vaan keinuu aalloilla ja seuraa kiinnostuneena mihin virta kuljettaa. Se tuo osapuolet samalle puolelle pöytää luoden yhteyttä ja yhteistyötä.

Minä olen Saana Lumiauer ja näistä ajatuksista on syntynyt yritykseni LumiSoul.


Minulle on tärkeää kuulla mitä sinä ja sinun työyhteisösi tarvitsevat. Kuuntelen ja surffailen sinun aalloillasi kiinnostuneena tietämään, millainen maailma sieltä löytyy ja miten minä voisin parhaalla mahdollisella tavalla palvella sinua niin, että se toisi sinulle ja työyhteisöllesi aitoa lisäarvoa. 

Lähestymistapani on vahvasti läsnäoleva, sinua aidosti kuunteleva, intuitioon hetkessä nojaava, autenttiseen yhteyteen luottava, rohkeudella siunattu ja ammattitaidolla tunnustettu.

Tahdon, että sinä ja työyhteisösi saatte sellaisia välineitä mukaanne, että niiden hyödyt näkyvät aidosti arjessanne niin työtyytyväisyyden kohenemisena kuin parempina tuloksinakin. 

Mikäli innostuit yhteistyöstä kanssani, tutustu valmennuksiini tai ota minuun rohkeasti yhteyttä!

Visio

LumiSoulin tavoitteena on vahvistaa ihmisten välistä yhteyttä ja saada heidät näkemään, että loppupeleissä meillä kaikilla on samanlaiset universaalit tarpeet, joita jokainen yrittää parhaansa mukaan tyydyttää. Kun opimme olemaan toisen ihmisen kokemukselle läsnä ja näemme ristiriitojen ja erimielisyyksien taakse, huomaamme istuneemme koko ajan samassa veneessä, vaikka olemmekin yrittäneet soutaa eri suuntiin. Kun olemme valmiita ymmärtämään toista huolimatta siitä, kuinka erilaisia olemme, erimielisyydet alkavat purkautua ja alamme soutaa venettä samaan suuntaan. Yhteys ja luottamus kasvaa ja kommunikointi muuttuu helpoksi ja vaivattomaksi.

Missio 

LumiSoulin tarkoitus on inhimillistää työelämää siten, että ihmisten välille syntyisi enemmän yhteyttä ja ymmärrystä ja vähemmän olettamuksiin perustuvia tulkintoja. Organisaatioiden tulisi sisäistää vuorovaikutustaitojen merkitys, sillä niihin panostamalla voidaan aikaansaada merkittäviä muutoksia työyhteisöissä.  Jos näihin asioihin panostetaan, tulevaisuudessa meillä ei ole enää yhtä paljon työilmapiiristä johtuvia sairaspoissaoloja tai työn ilon ja motivaation kadottaneita uupuneita ihmisiä. Vuorovaikutustaitoihin panostamalla yritys lisää tuloksellisuutta, tehokkuutta ja taloudellista menestystä. Hyvinvoiva työyhteisö maksaa itsensä takaisin.

LumiSoulin tärkeimpiä arvoja ovat kolmen ällän kombo:

  • LÄSNÄOLO
    • Kun on aidosti läsnä, kykenee paremmin kuulemaan toista ja on oikeasti kiinnostunut siitä, mitä toisella on sanottavaa. Minulle on ensiarvoisen tärkeää tietää mitä sinä ja sinun työyhteisösi tarvitsevat.
  • LUOTTAMUS
    • Luottamus on sitä, että valitsee asettaa jotain itselle tärkeää haavoittuvaksi jonkun muun toiminnalle” (Brene Brown). Se, että minun osaamiseeni ja ammattitaitooni luotetaan, on minulle kunnia-asia. 
  • LÄPINÄKYVYYS
    • Annan täysin toteutettavissa olevia lupauksia. Minulle on tärkeää kyetä seisomaan sanojeni ja tekojeni takana. Senpä vuoksi myös responsiivisuus on tärkeä osa LumiSoul´n toimintaa. Se mitä luvataan, myös lunastetaan.