Kannustava esimies – tunneälykäs johtaminen

Tilaa 30 minuutin ilmainen sparraus

Kannustavan esimiehen esimiestaidot

Onko sinulla sensitiivisyyttä vaativa asia, joka pitää ottaa alaisen kanssa puheeksi? Pohditko, miten voisit motivoida uupunutta työntekijää? Hienovaraisuutta vaativissa tilanteissa esimieheltä vaaditaan tilannetajua ja tunneälykkyyttä. Tässä valmennuksessa opit kannustavan esimiehen esimiestaidot.

Esimerkkejä ongelmista, joita valmennus voi ratkaista:

  • vaikean asian puheeksiotto,
  • uupuneen työntekijän tukeminen,
  • mielenterveysongelmien kanssa kamppaileva työntekijä,
  • haastavat vuorovaikutustilanteet työpaikalla.

Kannustava esimies -valmennuksessa opit:

  • Käsittelemään sensitiivisyyttä vaativia tilanteita,
  • tukemaan alaisiasi empatialähtöisesti,
  • kannustavan ja motivoivan johtamisen,
  • Neuvottelu-konseptin, jota voit hyödyntää kaikissa haastavissa tilanteissa.

Jotta valmennuksen todelliset hyödyt saadaan käyttöön, Kannustava esimies -valmennus (4 h) toteutetaan yhdessä Autenttinen vuorovaikutus -valmennuksen (3,5 h) kanssa. Valmennuskokonaisuuden kesto on yhden päivän pituinen. Osallistujamäärä korkeintaan 20.

Huomaathan, että tämä valmennus toteutetaan yhdessä Autenttinen vuorovaikutus -valmennuksen kanssa.

Hinnat:

Kannustava esimies 980€ + alv

Autenttinen vuorovaikutus 910€ + alv

Kannustavalla esimiehellä on tilannetajua ja tunneälykkyyttä

On tärkeää, että työyhteisössä on yhteisesti sovittu lähestymistapa sensitiivisyyttä vaativiin tilanteisiin. Tällaiset tilanteet vaativat esimieheltä tilannetajua sekä hienotunteisuutta. Siitä huolimatta harvalla esimiehellä on riittävästi taitoja ja kokemusta käsitellä ongelmatilanteita, joihin esimiehenä on kuitenkin puututtava. Kannustava esimies osoittaa aitoa välittämistä, hän kysyy, kuuntelee ja tukee alaistaan hänen tarpeittensa mukaisesti. Kannustava esimies on sekä tilannetajuinen että tunneälykäs.

Sensitiivistä lähestymistä vaativat ongelmat voivat olla henkilölähtöisiä, jolloin ne juontavat juurensa yksityiselämän haasteista johtaen työntekijän työsuorituksen heikkenemiseen. Syy voi olla myös työperäinen, kuten työuupumus.

Työuupumus vie voimat ja laskee työtehoa

Työuupumuksen oireet voivat olla monenlaisia ja jokainen kokee uupumuksen yksilöllisesti. Yksi selkeä merkki on se, ettei uupuneella pysy enää langat käsissä. Työtehtävät kärsivät, kun työteho laskee. Usein työkaverit huomaavat muutoksia myös työssä uupuneen käytöksessä. Yksi hälyttävä merkki on jatkuva väsymys ja kykenemättömyys palautua. Myös asenteet itseä sekä työtä kohtaan muuttuvat ja kyynisyys voi ottaa vallan. Tilanteeseen on tärkeää puuttua riittävän ajoissa. Ottaen huomioon työntekijän kuormittuneisuuden, on ensiarvoisen tärkeää, että esimiehellä on riittävät taidot (tilannetaju, tunneälykkyys, hienotunteisuus) ottaa asia puheeksi myönteisellä tavalla niin, ettei työuupumuksesta kärsivä tunne tilanteestaan turhaa syyllisyyttä.

Olipa kyse uupuneesta työntekijästä tai henkilölähtöisistä syistä, Kannustava esimies -valmennuksen avulla esimies saa välineitä työntekijän lähestymiseen kannustavalla ja motivoivalla otteella. Valmennus antaa konkreettisia välineitä sensitiivisyyttä vaativiin tilanteisiin. Kannustavan ja motivoivan johtamisen myötä, työntekijä alkaa ottaa vastuuta itsestä ja omasta hyvinvoinnistaan kokiessaan tulevansa nähdyksi ja kuulluksi.