Kannustava esimies

KOULUTUKSEN HINTA LÖYTYY SIVUN ALAOSASTA!

Onko sinulla kiperä asia, joka pitäisi ottaa alaisesi kanssa puheeksi, mutta et tiedä miten? Pohditko, miten voisit motivoida uupunutta työntekijää? Kaipaatko tukea ja välineitä siihen, miten suhtautua sensitiivisyyttä vaativiin vuorovaikutustilanteisiin?

Saat työkalut:

 • sensitiivisyyttä vaativien tilanteiden käsittelyyn, 
 • työntekijöiden tukemiseen arjessa,
 • kannustavaan ja motivoivaan johtamiseen,
 • Neuvottelu-konseptin käyttöön, jota hyödyntää haastavissa tilanteissa.

On tärkeää, että työyhteisössä on määritelty miten suhtautua erilaisiin työyhteisön sensitiivisyyttä vaativiin ongelmatilanteisiin. Siitä huolimatta harvalla esimiehellä on riittävästi taitoja ja kokemusta käsitellä ongelmatilanteita, joihin esimiehenä on kuitenkin puututtava.

Sensitiivistä lähestymistä vaativat ongelmat ovat henkilölähtöisiä ja juontavat juurensa yksityiselämän haasteista, jonka seurauksena työntekijän työsuoritus heikkenee.

Autenttisen vuorovaikutuksen avulla esimies voi lähestyä työntekijää kannustavalla ja motivoivalla otteella selvittääkseen tilannetta.

Kannustava esimies -valmennus antaa esimiehelle konkreettisia välineitä sensitiivisyyttä vaativiin tilanteisiin työntekijänsä kanssa, hänen tukemiseensa arjessa sekä kannustavaan ja motivoivaan johtamiseen syyllistämisen tai tuomitsemisen sijaan, jolloin työntekijä alkaa itse ottaa enemmän vastuuta itsestä ja omasta hyvinvoinnistaan ja kokee samalla tulevansa kuulluksi ja arvostetuksi.

Mitä ratkaisee?

 • työntekijöiden motivaatiohaasteet,
 • työkäyttäytyminen,
 • työntekijöiden työsuorituksen heikentyminen/työvelvoitteen laiminlyönti,

Mitä opitaan: 

 • Vaikean asian puheeksi otto.
 • Sensitiivisyyttä vaativaan tilanteeseen valmistautuminen.
 • Selkeiden pyyntöjen esittäminen.
 • Positiivisen palautteen antaminen ja kannustaminen.
 • Työntekijän tukeminen arjessa.

Kesto ja sisältö:

4 tuntia

(peruspaketin yhteydessä 7,5 tuntia sisältäen tunnin lounastauon sekä kaksi 15 minuutin pituista kahvitaukoa)

 • Vaikean asian puheeksi otto,
 • Miten valmistautua sensitiivisyyttä vaativaan tilanteeseen,
 • Positiivisen ja kannustavan palautteen antaminen,
 • Miten hyödynnetään koulutuksessa opittua jatkossa?
 • Toiminnallisia harjoituksia:
  • sensitiivisyys -harjoitus parityöskentelynä: opitaan käytännössä, miten lähestytään toista sensitiivisessä asiassa,
  • empatia-harjoitus liittyen työntekijöiden arjessa tukemiseen, jossa opitaan kuuntelemaan toista empaattisesti ja reflektoimaan toisen kokemusta hänelle takaisin

Hinta 980€ + alv

Muistathan, että tämä koulutus kuuluu lisäpaketteihin ja toteutetaan yhdessä peruspaketin kanssa. Valitse siis aina ensin peruspaketti ja sen jälkeen lisäpaketti!

Puhelin

(+358) 44 549 6213

Sähköposti

saana.lumiauer@lumisoul.fi

Rekisteri- ja tietosuojaseloste / Toimitusehdot yrityksille / Toimitusehdot kuluttajille