Julkaisut

Järvinen, P. 2014. Esimiestyö ongelmatilanteissa. Helsinki: Talentum.

Aarnikoivu, H. 2011. Aidosti hyödyllinen kehityskeskustelu. Helsinki: Kauppakamari.

Colliander, A., Ruoppila I. & L-K, Härkönen. 2009. Yksilöllisyys sallittu. Moninaisuus voimaksi työpaikalla. Jyväskylä: PS-Kustannus

Isotalus, P. & Rajalahti, H. 2007. Vuorovaikutus johtajan työssä. Helsinki: Alma Talent.

Kuusela, S. 2013. Esimiehen vuorovaikutustaidot. Helsinki: Sanoma Pro

Kansonen, M. 2016. Vuorovaikutus on työelämän kalleinta pääomaa. Viitattu 1.10.2017. http://viestijat.fi/vuorovaikutus-tyoelaman-kalleinta-paaomaa/ Kaski, S. & Kiander, T. 2005. Tunnejohtajuus. Kuuntelua ja vaikuttamista. Helsinki: Edita.

Dundefelt, T. 2016. Läsnäoleva kohtaaminen. Jyväskylä: PS-Kustannus

Furman, B. & Ahola, T. 2002. Työpaikan hyvä henki ja kuinka se tehdään. Helsinki: Tammi

Kesti, M. 2013. Hiljaiset signaalit esimiestyössä. Helsinki: Finva.