Hyvinvoiva ja avoin työyhteisö

Tilaa 30 minuutin ilmainen sparraus

Rajanveto kuuluu työyhteisötaitoihin ja on vastuunottokykyä itsestä

Osaatko asettaa rajoja ja ottaa vastuun omasta hyvinvoinnistasi? Huolehditko tarpeistasi vai sanotko kaikkeen kyllä? Pohditko, miten selkiyttää rajojasi sanoittaen ne helposti vastaanotettavalla tavalla?  Ota työyhteisötaidot haltuun ja osallistu Hyvinvoiva ja avoin työyhteisö -valmennukseen.

Esimerkkejä ongelmista, joita valmennus voi ratkaista:

  • vaikeus tunnistaa omia rajoja (EI:n sanoittaminen),
  • uupumus /väsymys/ työstressi,
  • työnhallintaan liittyvät vaikeudet,
  • Omien vastuualueiden epäselkeys.

Hyvinvoiva ja avoin työyhteisö valmennuksessa opit:

  • omasta hyvinvoinnistasi huolehtimisen,
  • omien tunteiden ja tarpeiden tunnistamisen ja sanoittamisen,
  • omien rajojen selkiyttämisen,
  • omien vastuiden kirkastamisen,
  • selkeiden pyyntöjen esittämisen helposti vastaanotettavalla tavalla.

Jotta valmennuksen todelliset hyödyt saadaan käyttöön, Hyvinvoiva ja avoin työyhteisö -valmennus (4 h) toteutetaan yhdessä Autenttinen vuorovaikutus -valmennuksen (3,5 h) kanssa. Valmennuskokonaisuuden kesto on yhden päivän pituinen. Osallistujamäärä korkeintaan 20.

Huomaathan, että tämä valmennus toteutetaan yhdessä Autenttinen vuorovaikutus -valmennuksen kanssa.

Hinnat:

Hyvinvoiva ja avoin työyhteisö 980€ + alv

Autenttinen vuorovaikutus 910€ + alv

Työuupumus on pitkittyneen työstressin seuraus

Yksi iso työstressiä aiheuttava tekijä on kyvyttömyys tunnistaa omia tunteita ja tarpeita ja ilmaista niitä muille. Pitkään jatkuessaan työstressi muuttaa muotoaan uupumukseksi ja ihminen alkaa väsyä kykenemättä palautumiseen.

Jos emme tunnista omia tarpeitamme, emme kykene niitä myöskään sanoittamaan saatikka tyydyttämään. Sen seurauksena alamme väsyä ja uupua. Kun tietoisuutemme tarpeistamme lisääntyy, alamme automaattisesti pitää parempaa huolta itsestämme ja ottaa enemmän vastuuta omasta jaksamisestamme. Sen seurauksena työviihtyvyytemme lisääntyy, mikä vaikuttaa koko työyhteisön ilmapiiriin.

On tärkeää osata pitää puolensa työelämässä ja sanoa EI silloin kun raja tulee vastaan. Oletko koskaan kuullut sanottavan ”Jos et koskaan sano ei, et voi koskaan sanoa 100 %:a kyllä”? Tämä pitää paikkansa. Jos sinun EI on häilyvä, sitä samaa on sinun KYLLÄ. Kyvyttömyys vetää rajaa voi näkyä uupumisen lisäksi myös työpaikan sosiaalisista tilanteista vetäytymisenä. Rajanteko tuo selkeyttä vuorovaikutussuhteisiin ja helpottaa myös yhteistyötä kollegojen kanssa. Tällainen on toimiva työyhteisö.

Myönteisen rajanvetämisen taito

Rajanvedolla ja selkeällä kommunikoinnilla viestit muille  vastuunottokykyä itsestäsi ja omasta hyvinvoinnistasi. Kiltteys on hieno luonteenpiirre, mutta liiallisesta kainostelusta on haittaa paitsi itselle myös muille. Jos ajattelet, että rajojesi ilmaiseminen tekee sinusta hankalan tyypin, niin mietihän miten hankalaksi marttyyrin roolin ottanut työntekijä koetaan? Itsestään huolta pitävä työntekijä osaa vetää selkeät rajat ja hänellä on hyvät yhteistyötaidot. Tämä tuo selkeyttä myös työkavereille. Ethän halua siis joutua kenenkään kynnysmatoksi? Arvosta itseäsi ja siten myös muut arvostavat sinua! Samalla kehität yhteistyötaitojasi, kun opettelet kommunikoimaan avoimemmin.

Rajojen vetäminen ja puolensa pitäminen ovat siis erittäin suositeltavia asioita, mutta on kuitenkin tärkeää osata rajata oikein. Kun mölyt ovat liian pitkään muhineet mahassa, ne ryöpsähtävät  helposti ulos hallitsemattomasti. Siksi tärkeää opetella rajan vetämisen taitoja myönteisellä tavalla.

Hyvinvoiva ja arvostava työyhteisö -valmennus auttaa sinua tunnistaman rajasi ja sanoittamaan ne helposti vastaanotettavalla tavalla. Nämä ovat erittäin tärkeitä työyhteisötaitoja. Muista siis, että asioiden puheeksiotto ja EI:n ilmaiseminen silloin, kun se on tarpeen ei tee kenestäkään hankalaa. Toimiva työyhteisö on avoin ja sietää sen.

Hyvinvoiva ja avoin työyhteisö -valmennus antaa välineitä omien tunteiden, tarpeiden ja rajojen tunnistamiseen ja sanoittamiseen myönteisellä ja rakentavalla tavalla lisäten omaa hyvinvointia ja tukien itsensä johtamista. Koulutus antaa myös selkeyttä siihen, ”mistä minä olen vastuussa ja mistä en”.