Hyvinvoiva työyhteisö

KOULUTUKSEN HINTA LÖYTYY SIVUN ALAOSASTA!

Tuntuuko sinusta vaikealta sanoa EI? Osaatko huolehtia omista tarpeistasi? Pohditko, miten voisit selkiyttää omia rajojasi ja miten sanoittaa niitä rakentavalla tavalla? Haluaisitko oppia esittämään muille selkeitä pyyntöjä? Ota oma hyvinvointisi työpaikalla haltuusi!

Saat työkalut:

 • omasta hyvinvoinnistasi huolehtimiseen,
 • omien tunteiden ja tarpeiden tunnistamiseen ja sanoittamiseen,
 • omien rajojen selkiyttämiseen,
 • omien vastuiden kirkastamiseen,
 • selkeiden pyyntöjen esittämiseen rakentavalla tavalla.

Hyvät vuorovaikutustaidot ovat tutkitusti iso osatekijä työssä jaksamisessa ja hyvän työilmapiirin luomisessa. Yksi iso väsymyksen ja uupumisen syy on se, ettemme ole oppineet pitämään huolta omista tarpeistamme. Jos emme tunnista omia tarpeitamme, emme kykene niitä myöskään sanoittamaan saatikka tyydyttämään. Sen seurauksena alamme väsyä ja uupua. Kun tietoisuutemme tarpeistamme lisääntyy, alamme automaattisesti pitää parempaa huolta itsestämme ja ottaa enemmän vastuuta omasta jaksamisestamme. Sen seurauksena työviihtyvyytemme lisääntyy, mikä vaikuttaa koko työyhteisön ilmapiiriin.

Hyvinvoiva työyhteisö -koulutus antaa välineitä omien tunteiden, tarpeiden ja rajojen tunnistamiseen ja sanoittamiseen myönteisellä ja rakentavalla tavalla lisäten omaa hyvinvointia ja tukien itsensä johtamista. Koulutus antaa myös selkeyttä siihen, ”mistä minä olen vastuussa ja mistä en”. 

Mitä ratkaisee?

 • Työuupumus ja väsymys.
 • Työpaikan sosiaalisista tilanteista vetäytyminen.
 • Työtehtävien suoriutumisvaikeudet.

Mitä opitaan: 

 • Tunteiden ja tarpeiden merkitys hyvinvoinnin perustana.
 • Mitä on aito empatia ja itse-empatia.
 • Pyyntöjen rakentava esittäminen,
 • Omien rajojen löytäminen ja niiden rakentava sanoittaminen.
 • Mikä on omalla vastuulla, mikä toisen?

Koulutuksen kesto ja sisältö

4 tuntia

(peruspaketin yhteydessä 7,5 tuntia sisältäen tunnin lounastauon sekä kaksi 15 minuutin pituista kahvitaukoa)

 • Havainnot sekä tunteet ja niiden takana olevat tarpeet
 • Pyynnöt ja niiden rakentava esittäminen
 • Miten olla rehellinen ja samalla toista kunnioittava
 • Omat rajat haltuun:
  • Mistä minä olen vastuussa ja mistä en?
  • EI:n rakentava vastaanottaminen ja sanoittaminen
  • Keskeyttäminen rakentavasti ja yhteyttä vaalien
 • Miten hyödynnetään koulutuksessa opittua jatkossa?
 • Toiminnallisia harjoituksia:
  • empatia-harjoitus: opitaan kuuntelemaan toista empaattisesti ja reflektoimaan toisen kokemusta,
  • pyyntö-harjoitus: opitaan löytämään pyynnöt ja esittämään ne selkeällä ja rakentavalla tavalla

Hinta 980€ + alv

Muistathan, että tämä koulutus kuuluu lisäpaketteihin ja toteutetaan yhdessä peruspaketin kanssa. Valitse siis aina ensin peruspaketti ja sen jälkeen lisäpaketti!

Puhelin

(+358) 44 549 6213

Sähköposti

saana.lumiauer@lumisoul.fi

Rekisteri- ja tietosuojaseloste / Toimitusehdot yrityksille / Toimitusehdot kuluttajille