Haastava esimiehisyys – hyvät esimiestaidot haltuun

Tilaa 30 minuutin ilmainen sparraus

Haastava esimiehisyys – hyvät esimiestaidot haltuun

Mietityttääkö korjaavan palautetteen antaminen? Pohditko kuumeisesti, miten lähestyä kiukkuista työntekijää? Takkuaako kommunikaatio alaisen kanssa? Haastava esimiehisyys -valmennuksen avulla pääset kehittämään esimiestaitojasi.

Esimerkkejä ongelmista, joita valmennus voi ratkaista:

 • korjaavan palautteen antaminen,
 • ärtyneen ihmisen kohtaaminen,
 • kritiikin/negatiivisen viestin vastaanottaminen,
 • ristiriitatilanteet työpaikalla.

Haastava esimiehisyys -valmennuksessa opit:

 • korjaavan palautteen antaminen rakentavasti,
 • vastaanottamaan haastavan viestin,
 • ristiriitatilanteiden selvittämisen myönteisellä tavalla,
 • kohtaamaan vihaisen ihmisen,
 • välineitä selviytyä haastavista vuorovaikutustilanteista.

  Jotta valmennuksen todelliset hyödyt saadaan käyttöön, Haastava esimiehisyys -valmennus (7,5 h) toteutetaan yhdessä Autenttinen vuorovaikutus -valmennuksen (3,5 h) kanssa. Valmennuskokonaisuuden kesto on 1,5 päivää. Osallistujamäärä korkeintaan 20.

  Huomaathan, että tämä valmennus toteutetaan yhdessä Autenttinen vuorovaikutus -valmennuksen kanssa.

  Hinnat:

  Haastava esimiehisyys 1680 € + alv

  Autenttinen vuorovaikutus 910€ + alv

  Esimiestaidot haltuun vuorovaikutustaidoilla

  Esimiehen vuorovaikutustaidot vaikuttavat työyhteisön työilmapiiriin ja hänen alaistensa  työssä viihtymiseen. Hyvät esimiestaidot ovat yhtä kuin hyvät esimiehen vuorovaikutustaidot. On tärkeää oppia aidosti kuuntelemaan toista ja löytämään itsestä halu ymmärtää vastapuolta myös silloin, kun ollaan erimielisiä. Kun yhteys rakennetaan aidolle halulle kohdata toinen ihminen, ristiriidat purkautuvat kuin itsestään ja jokainen osapuoli tulee kuulluksi.

  Haastava esimiehisyys -valmennus antaa esimiehille konkreettisia välineitä haastaviin vuorovaikutus- ja ristiriitatilanteisiin. Valmennuksen avulla voidaan erimielisyyksienkin keskellä säilyttää yhteys esimiehen ja alaisen välillä ja löytää molempia osapuolia tyydyttävä ratkaisu.

  Konflikteja pelätään valitettavan usein, mistä seuraa asioiden piilottelua ja maton alle varastoimista. Ne eivät kuitenkaan siellä pysy, vaan löytävät tiensä ulos niin kuin luurangotkin ennen pitkää kömpivät kaapin uumenista. Vaikeita asioita halutaan vältellä, koska ihmisillä ei ole riittävästi keinoja ilmaista niitä tavalla, joka on helposti vastaanotettavissa. Tämä on hyvin ymmärrettävää ja inhimillistä. Pelko on kuitenkin turhaa, sillä haastavienkin asioiden esiin ottaminen rakentavalla tavalla karkottaa konfliktidemonit, lisää helpotusta, selkeyttää kommunikaatiota ja ennen kaikkea saa aikaan toivottuja muutoksia työyhteisössä.  Esimiehen vuorovaikutustaitoihin kuuluu myös kyky ottaa vaikeat asiat esille rakentavasti.

  Valmennuksen avulla esimiehen vuorovaikutustaidot kehittyvät, kun kommunikointi muuttuu selkeämmäksi, hyväksyntä saa enemmän tilaa ja yhteisymmärrys lisääntyy. Muutosten myötä tehokkuus kiihtyy, kun kaikkien tarpeet tulevat huomioiduksi. Käyttämäni menetelmä on niin toimiva, että sen avulla on menestyksekkäästi käyty rauhanneuvotteluja sota- ja konfliktialueilla. Saat käytännössä toimivat välineet konfliktien ratkaisemiseksi rakentavalla, arvostavalla sekä kestävällä tavalla.