Autenttinen vuorovaikutus on autenttista läsnäoloa

Tilaa 30 minuutin ilmainen sparraus

Autenttinen vuorovaikutus – opi hyvät vuorovaikutustaidot

Kaipaatko syvempää ja aidompaa yhteyttä toisiin ihmisiin vai kenties parempaa yhteyttä itseesi? Autenttinen vuorovaikutus -valmennuksessa syvennämme itsetuntemusta ja harjoittelemme rakentavia NVC (nonviolent communication) -perustaisia vuorovaikutustaitoja.

Esimerkkejä ongelmista, joita valmennus voi ratkaista:

 • heikko itsetuntemus,
 • kommunikointiin liittyvät ongelmat,
 • eristäytyneisyys ja etääntyneisyys muista ihmisistä,
 • vaikeus ymmärtää itseä tai muita,
 • vaikeus olla oma itsensä muiden seurassa.

Autenttinen vuorovaikutus -valmennuksessa opit:

 • syventämään itsetuntemustasi,
 • luomaan syvemmän yhteyden toiseen,
 • erottamaan tulkinnat havainnoista,
 • läsnäoloa ja empatiaa,
 • aitoa kuuntelua ja kuulluksi tulemista,
 • navigoimaan rakentavasti vuorovaikutustilanteissa.

Valmennuskokonaisuuden kesto on 4 tuntia. Osallistujamäärä korkeintaan 20.

Hyvät vuorovaikutustaidot ovat osa työyhteisötaitoja

Tutkimusten mukaan työhyvinvointia tukeva vuorovaikutuskäyttäytyminen pitää sisällään muun muassa kunnioittavan suhtautumisen toiseen, selkeyden ja suoruuden sekä aidon kiinnostuneisuuden toista kohtaan. Nämä kaikki ovat erittäin tärkeitä ja oleellisia autenttisen vuorovaikutuksen osia, jolla luodaan vahva yhteys ja pohja avoimuudelle, joka puolestaan mahdollistaa luottamuksen syvenemisen ihmisten välillä.

Jokainen ihminen on arvokas juuri sellaisena kuin on huolimatta siitä mitä tekee, ja jokaisella on oikeus tulla hyväksytyksi omana itsenään. Meidän täytyy oppia uudelleen olemaan ihmisiä ihmiselle ja inhimillisiä toisillemme. Niin hassulta kun se kuulostaakin, olemme monin tavoin erkaantuneet tuosta ihmisyydestä, todellisesta itsestämme. Tämä näkyy pahoinvointina ja mekaanisten työroolien omaksumisena. Hyvä uutinen on se, että voimme löytää tuon yhteyden uudelleen.

Autenttisen vuorovaikutuksen avulla syvennämme erilaisten harjoitusten kautta yhteyttä sekä itseemme että toisiin. Yhteys luo pohjan molemmin puoliselle nähdyksi ja kuulluksi tulemiselle, mikä tuo selkeyttä haastaviinkin vuorovaikutustilanteisiin. Autenttisessa vuorovaikutuksessa olemme läsnä toisen kokemukselle sellaisena kuin se on, mitään siitä muuttamatta. Hyvä vuorovaikutus on aina autenttista.

On tärkeää rakentaa syvempää yhteyttä sekä muihin että itseen. Nämä taidot auttavat sinua tulemaan nähdyksi, kuulluksi ja ymmärretyksi ja tarjoamaan saman upean kokemuksen myös muille. Kun yhteys vahvistuu, rehellisyys ja avoimuus lisääntyvät. Näin toimimalla vältetään tulkintoihin perustuvia olettamuksia, jolloin selän takana puhumisen tarve vähenee ja yhteisöllisyys lisääntyy. Hyvät vuorovaikutustaidot ovat osa työyhteisötaitoja.

Autenttinen vuorovaikutus on ennen kaikkea toisen ihmisen kuulemista sydämen kautta!

Autenttinen vuorovaikutus -valmennuksessa perehdytään muun muassa Non Violent Communication-menetelmän taustoihin ja lähtökohtiin. Valmennuksen avulla saat hyvät vuorovaikutustaidot haltuun.