Inhimillisyyttä työelämään

Työyhteisöjen työilmapiirin kohentaminen sekä yritysten tuloksellisuuden parantaminen autenttisella vuorovaikutuksella.

Inhimillisemmän työelämän puolesta!

Työyhteisöjen työilmapiirin kohentaminen sekä yritysten tuloksellisuuden parantaminen autenttisen vuorovaikutuksen avulla.

Hei sinä, tervetuloa kotisivuilleni!

Kuinka mahtavaa, että löysit tänne. Katsotaan miten voin olla sinulle avuksi…

Kaipaatko konkreettisia välineitä haastaviin vuorovaikutustilanteisiin työyhteisössäsi?

 Pitääkö sinun ottaa vaikea asia puheeksi, mutta et tiedä miten?

Kaipaatko tukea vihaisen ihmisen kohtaamiseen tai omien voimakkaiden tunteiden käsittelyyn rakentavalla tavalla?

Haluatko oppia aidon kuuntelemisen taidon ja tulla itsekin kuulluksi?

 

 

 

 

 

 

 

Hyvät vuorovaikutustaidot: väylä hyvinvoivaan työyhteisöön

Työyhteisön vuorovaikutus vaikuttaa tutkitusti työhyvinvointiin. Hyvät vuorovaikutustaidot omaava työntekijä viihtyy työssään, ottaa vastuun omista tunteistaan ja tarpeistaan ja kommunikoi muita kunnioittavalla tavalla.

Organisaatio, joka pitää huolta työyhteisönsä viihtyvyydestä tekee säästöjä ja osoittaa samalla arvostavansa henkilöstöään. Heikosta työilmapiiristä seuraa työstressiä, joka usein pitkään jatkuessaan johtaa runsaisiin sairauspoissaoloihin ja työpaikan vaihdoksiin.

Tulevaisuuteen katsovat yritykset haluavat rakentaa inhimillisempää työyhteisöä panostamalla hyviin vuorovaikutustaitoihin. Tällaisessa työympäristössä erimielisyydet selvitetään heti niiden ilmaantuessa toista ihmistä kunnioittavalla tavalla, avoimesti ja rehellisesti. Hyvinvoiva työyhteisö on myös kilpailuetu.

 

All criticism, attack, insults and jugdements vanish
when we focus attention on hearing the feelings and
needs behind a message
” -Marshall B. Rosenberg

Esimiehen vuorovaikutustaidot

On tärkeää, että työyhteisöissä ymmärretään, kuinka kipeästi tarvitsemme inhimillisempiä tapoja kohdata toinen toisiamme työelämässä. Toimivan ja avoimen työyhteisön rakentamisessa on esimiehen vuorovaikutustaidoilla  iso rooli.

Esimies johtaa yksikköään esimerkillään ja kirkastaa pelisäännöt alaisilleen. Hän toimii roolimallina arvostavan kommunikointikulttuurin rakentamisessa ja ylläpitämisessä.

Hyviin vuorovaikutustaitoihin panostamalla mahdollistetaan merkittävätkin muutokset työyhteisön ilmapiirissä. Sitoutuneessa työyhteisössä  muutokset ovat pysyviä.

Kerro minulle, miten voin tukea juuri sinua ja sinun työyhteisöäsi kukoistamaan ja voimaan paremmin!

Ota rohkeasti yhteyttä!

Liity Sähköpostilistalle!

Saat ajankohtaista tietoa vuorovaikutukseen ja työhyvinvointiin liittyvistä aiheista.