Inhimillisyyttä työelämään

Työyhteisöjen työilmapiirin kohentaminen sekä yritysten tuloksellisuuden parantaminen autenttisella vuorovaikutuksella.

Inhimillisemmän työelämän puolesta!

Työyhteisöjen työilmapiirin kohentaminen sekä yritysten tuloksellisuuden parantaminen autenttisen vuorovaikutuksen avulla.

Hei sinä, tervetuloa kotisivuilleni!

Kuinka mahtavaa, että löysit tänne. Katsotaan miten voin olla sinulle avuksi…

Kaipaatko konkreettisia välineitä haastaviin vuorovaikutustilanteisiin työyhteisössäsi?

 Pitääkö sinun ottaa vaikea asia puheeksi, mutta et tiedä miten?

Kaipaatko tukea vihaisen ihmisen kohtaamiseen tai omien voimakkaiden tunteiden käsittelyyn rakentavalla tavalla?

Haluatko oppia aidon kuuntelemisen taidon ja tulla itsekin kuulluksi?

 

 

 

 

 

 

 

Hyvät vuorovaikutustaidot: väylä hyvinvoivaan työyhteisöön

Työyhteisön vuorovaikutus vaikuttaa tutkitusti työhyvinvointiin. Hyvät vuorovaikutustaidot omaava työntekijä viihtyy työssään, ottaa vastuun omista tunteistaan ja tarpeistaan ja kommunikoi muita kunnioittavalla tavalla.

Organisaatio, joka pitää huolta työyhteisönsä viihtyvyydestä tekee säästöjä ja välittää samalla erittäin tärkeää viestiä henkilöstölleen sen arvostamisesta. Heikosta työilmapiiristä seuraa työstressiä, joka pitkään jatkuessaan johtaa mm. runsaisiin sairauspoissaoloihin ja työpaikan vaihdoksiin. 

Tulevaisuuteen katsovat yritykset haluavat rakentaa inhimillisempää työyhteisöä panostamalla hyviin vuorovaikutustaitoihin, jotka ovat erittäin tärkeitä työyhteisötaitoja. Tällaisessa työympäristössä erimielisyydet selvitetään heti niiden ilmaantuessa toista ihmistä kunnioittavalla tavalla, avoimesti ja rehellisesti.

Toimiva työyhteisö koostuu jäsenistä, jotka ottavat itse vastuun omasta hyvinvoinnistaan. Luottamus työyhteisön jäsenten välillä lisääntyy vähentäen nurkan takana käytäviä kahvihuonekeskusteluja. Hyvinvoiva työyhteisö on myös iso kilpailuetu.

 

All criticism, attack, insults and jugdements vanish
when we focus attention on hearing the feelings and
needs behind a message
” -Marshall B. Rosenberg

Esimiehen vuorovaikutustaidot

On tärkeää, että työyhteisöissä aletaan todella ymmärtää, kuinka kipeästi tarvitsemme inhimillisempiä tapoja kohdata toinen toisiamme ja kuinka iso merkitys esimiehen vuorovaikutustaidoilla tässä kokonaisuudessa on. Esimies johtaa yksikköään esimerkillään ja kirkastaa pelisäännöt alaisilleen. Hyvät vuorovaikutustaidot omaava esimies näyttää mallia työntekijöilleen siitä, millaista kommunikointikulttuuria organisaatiossa ylläpidetään ja arvostetaan.

Hyviin vuorovaikutustaitoihin panostamalla voidaan saada aikaan merkittäviäkin muutoksia työyhteisön ilmapiirissä ja ennen kaikkea esimiehen ja alaisen vuorovaikutuksessa. Sitoutuneessa työyhteisössä  muutokset ovat pysyviä.

Kerro minulle, miten voin tukea juuri sinua ja sinun työyhteisöäsi kukoistamaan ja voimaan paremmin!

Ota rohkeasti yhteyttä!

Liity Sähköpostilistalle!

Saat ajankohtaista tietoa vuorovaikutukseen ja työhyvinvointiin liittyvistä aiheista.